Bùi Quang Hưng

Họ và tên

Bùi Quang Hưng

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Hạ tầng dữ liệu không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Quản lý dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu

Giảng dạy

Kho dữ liệu và tri thức kinh doanh
Quản lý dự án hệ thống thông tin
Các hệ thống thương mại điện tử
Quản lý dự án hệ thống thông tin