Lê Nguyên Khôi

Họ và tên

Lê Nguyên Khôi

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Tối ưu hóa, tính toán tiến hóa, meta-heuristics

Giảng dạy

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Lý thuyết thông tin
Tin học cơ sở 4