Lê Thanh Hà

Họ và tên

Lê Thanh Hà

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy

Hướng nghiên cứu

Xử lý ảnh, Xử lý ảnh viễn thám, Xử lý và truyền thông video, Thị giác máy

Giảng dạy

Thị giác máy
Truyền thông đa phương tiện
Dự án
Xử lý ảnh