Dương Lê Minh

Họ và tên

Dương Lê Minh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Mạng adhoc không dây, SIP - based VoIP, Internet of Things, mạng cảm biến, ứng dụng di động cloud, các hệ thống ảo hóa

Giảng dạy

Quản trị mạng
Dự án
Mạng thế hệ mới