Ngô Lê Minh

Họ và tên

Ngô Lê Minh

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Vehicle adhoc network (VANET), reliable multicast protocol