Hà Hải Nam

Họ và tên

Hà Hải Nam

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

An toàn thông tin, Mật mã và an toàn dữ liệu

Giảng dạy

Tin học cơ sở 2
Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu