Phạm Cẩm Ngọc

Họ và tên

Phạm Cẩm Ngọc

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Tính toán hiệu năng cao, Xử lý song song