Nguyễn Hà Thanh

Họ và tên

Nguyễn Hà Thanh

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Các bài toán ứng dụng Công nghệ pháp lý

Giảng dạy

Lập trình hướng đối tượng
Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 2
Tin học cơ sở 4