Nguyễn Trí Thành

Họ và tên

Nguyễn Trí Thành

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Học máy, Khai phá dữ liệu (text/web, mạng xã hội, quy trình kinh doanh)

Giảng dạy

Kiến trúc máy tính
Nguyên lý hệ điều hành
Truy hồi thông tin
Xử lý song song
Khai phá dữ liệu
Khai phá dữ liệu Web