Phùng Văn Ổn

Họ và tên

Phùng Văn Ổn

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Hướng nghiên cứu

An toàn thông tin trong giao dịch điện tử