Đoàn Minh Phương

Họ và tên

Đoàn Minh Phương

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Quản trị HTTT Tích hợp và Các vấn đề liên quan đến An toàn An ninh Thông tin Hệ thống

Giảng dạy

Tin học cơ sở 2
Tin học cơ sở 4
Khóa luận tốt nghiệp
Mạng máy tính
Phát triển ứng dụng Web