Hồ Đắc Phương

Họ và tên

Hồ Đắc Phương

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Tính toán lưới, xử lý phân tán, các ứng dụng trên thiết bị di động

Giảng dạy

Tin học cơ sở 4
Lập trình thi đấu
Mạng máy tính