Lê Hoàng Quỳnh

Họ và tên

Lê Hoàng Quỳnh

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Khai phá dữ liệu y sinh học

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu