Nguyễn Văn Sơn

Họ và tên

Nguyễn Văn Sơn

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Lựa chọn trong dịch vụ WEB
Đàm phán trong dịch vụ WEB

Giảng dạy

Tin học cơ sở 2