Nguyễn Hoài Sơn

Họ và tên

Nguyễn Hoài Sơn

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Overlay network, mạng ngang hàng, video streaming, mạng không dây, Internet of Things

Giảng dạy

Mạng không dây
Mạng máy tính
Mạng thế hệ mới nâng cao
Mạng và truyền dữ liệu nâng cao