Nguyễn Việt Tân

Họ và tên

Nguyễn Việt Tân

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Kỹ nghệ phần mềm, Học máy, Tin sinh học

Giảng dạy

Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 2