Bùi Ngọc Thăng

Họ và tên

Bùi Ngọc Thăng

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Học máy, tin sinh học

Giảng dạy

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 4