Nguyễn Thị Nhật Thanh

Họ và tên

Nguyễn Thị Nhật Thanh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy

Hướng nghiên cứu

Xử lý ảnh vệ tinh, Mạng cảm biến không dây, Mô hình hóa chất lượng không khí

Giảng dạy

Thiết kế giao diện người dùng
Dự án