Vũ Tiến Thành

Họ và tên

Vũ Tiến Thành

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Cá nhân hóa tìm kiếm, Trích xuất thông tin, Khai phá quan điểm