Đào Minh Thư

Họ và tên

Đào Minh Thư

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Mạng máy tính, Xử lý ảnh, Đồ họa máy tính

Giảng dạy

Tin học cơ sở 1
Mạng máy tính
Tin học cơ sở
Tin học cơ sở 2