Lê Khánh Trình

Họ và tên

Lê Khánh Trình

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Kiểm chứng và kiểm thử phần mềm, Sự tiến hóa của phần mềm

Giảng dạy

Lập trình hướng đối tượng
Tin học cơ sở 1