Nguyễn Minh Trí

Họ và tên

Nguyễn Minh Trí

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

QoS, mobile WiMAX, mobile IP, software-defined networking