Lê Đức Trọng

Họ và tên

Lê Đức Trọng

Học hàm, học vị

NCS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Khai phá quy trình nghiệp vụ