Hoàng Xuân Tùng

Họ và tên

Hoàng Xuân Tùng

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Internet of Things, các hệ thống nhúng, các ứng dụng mobile và cloud, đánh giá hiệu năng hệ thống

Giảng dạy

Mạng máy tính
Các hệ phân tán
Truyền thông đa phương tiện