Nguyễn Văn Nam

Họ và tên

Nguyễn Văn Nam

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Big data applications, advanced routing, next generation Internet, Wireless LAN, financial & banking systems

Giảng dạy

Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Tin học cơ sở 2
Mạng máy tính