Nguyễn Đình Việt

Họ và tên

Nguyễn Đình Việt

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng

Hướng nghiên cứu

Mạng cảm biến không dây, Mạng MANET, Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho truyền thông đa phương tiện, Đánh giá hiệu suất mạng máy tính bằng mô phỏng

Giảng dạy

Kiến trúc máy tính
Mạng và truyền dữ liệu nâng cao
Đánh giá hiệu năng mạng