Lê Sỹ Vinh

Họ và tên

Lê Sỹ Vinh

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Hướng nghiên cứu

Tin sinh học, phân tích hệ gen

Giảng dạy

Lập trình nâng cao
Chuyên đề Công nghệ
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật