Nguyễn Quang Vinh

Họ và tên

Nguyễn Quang Vinh

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Hướng nghiên cứu

Các phương pháp toán trong công nghệ

Giảng dạy

Giải tích 1
Đại số
Phương pháp tính