Nguyễn Văn Vinh

Họ và tên

Nguyễn Văn Vinh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Dịch máy, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý và phân tích dữ liệu lớn

Giảng dạy

Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 4
Trí tuệ nhân tạo nâng cao