Liên hệ

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

Phòng 301 – Nhà E3
144 – Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04)37547064