Hoãn gặp mặt toàn thể sinh viên khoa CNTT khóa K60N,K61,K62,K63 sáng ngày 21/08

Thân gửi: Toàn thể sinh viên Khoa CNTT khóa K60N,K61,K62,K63

Theo kế hoạch của Nhà trường về Lịch sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, vào sáng, thứ 4, ngày 21/08/2019 toàn thể sinh viên khoa CNTT khóa K60N,K61,K62,K63 sẽ có buổi gặp mặt Ban chủ nhiệm Khoa.

Tuy nhiên, Khoa xin thông báo buổi gặp mặt này sẽ hoãn lại, lịch mới sẽ được Khoa và nhà trường thông báo tới sinh viên sau.