HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SAU ĐẠI HỌC TOYAMA – TRỊ GIÁ 1.5 TỶ VNĐ

Hiên tại, Tỉnh đoàn Toyama phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng toàn phần Toyama 2019. Năm 2019 sẽ có 2 suất học bổng dành cho ngành: Kỹ thuật, Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính.
 • Học bổng ngành Kỹ thuật: tại đây.
 • Học bổng ngành Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính: tại đây
Em xin được tóm tắt một số nội dung học bổng như sau:
1. Số lượng: 2 suất
2. Giá trị học bổng: 1.5 tỷ VNĐ, bao gồm:
 • Toàn bộ Học phí, Phí kiểm tra đầu vào, Phí nhập học trong thời gian học, tối đa 2.5 năm (6 tháng nghiên cứu sinh và 2 năm học cao học)
 • Chi phí sinh hoạt: 170,000 Yên/ tháng
 • Tiền vé máy bay đến Nhật Bản
 • Các loại phí bảo hiểm (Chăm sóc sức khỏe quốc gia, Bảo hiểm tai nạn)
3. Một số yêu cầu và điều kiện:
 • Ứng viên có quốc tịch Việt Nam và sống tại Việt Nam
 • Sinh vào hoặc sau ngày 02/04/1993
 • Học vấn: cần đạt 1 trong 3 yêu cầu:
(1) Đã tốt nghiệp một trường đại học Nhật Bản
(2) Tốt nghiệp và hoàn thành chương trình học 16 năm học chính quy ngoài nước Nhật (Chấp nhận ứng viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2019)
(3) Hoàn thành chương trình nghiên cứu từ 3 năm hoặc nhiều hơn và nhận được chứng chỉ tương đương trình độ cử nhân (Tuy nhiên, một vài trường đại học tại Toyama có thể có bài xét tuyển riêng).
 • Ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật, Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính
 • Ngoại ngữ: Không yêu cầu trình độ tiếng Nhật. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
4. Cách thức đăng ký:
– Ứng viên gửi hồ sơ theo mẫu đến: admin@jellyfish-vn.com.