Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Kính gửi các anh/chị học viên

Căn cứ vòa kết quả học tập và tiến độ thực hiện luận văn của bản thân, các anh chị

học viên vui lòng đăng ký kế hoạch bảo vệ luận văn cho VPK.

Các anh/chị vui lòng đọc kỹ bản kế hoạch bảo vệ và đảm bảo nộp hồ sơ đúng thời hạn tại đây KH bảo vệ

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ qua mail cho chuyên viên VPK Lan Hương :

Lanhuong1491@vnu.edu.vn

 

Trân trọng thông báo

chuyên viên Lan Hương