KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 (THÁNG 11/2017)

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 2 năm 2017, Khoa CNTT thông báo Kế hoạch cụ thể của Khoa như sau:

  1. Lịch tổ chức bảo vệ luận văn theo đợt:
    • Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017
  2. Quy trình thực hiện:

Căn cứ vào kết quả học tập và tiến độ thực hiện luận văn của bản thân, học viên thực hiện theo lịch trình cụ thể như sau:

STT Công việc Đợt 2

(bảo vệ 20/11 ÷ 26/11)

1. HV đăng ký kiểm tra tiến độ (mẫu đơnĐơn xin kiểm tra tiến độ1) nộp tại VPK P301 – Nhà E3 21/09 ÷ 25/09
2. Khoa tổ chức thẩm định luận văn của học viên trước các hội đồng chuyên môn

( Chi tiết sẽ các buổi thẩm định Khoa sẽ thông báo sau)

29/10 ÷ 1/10
3. Khoa gửi HV kết quả thẩm định luận văn 02/10
4. HV nộp hồ sơ xin bảo vệ (theo mẫu trên website http://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/)

cho Khoa gồm:

–           Đơn xin bảo vệ

–           Nhận xét của cán bộ hướng dẫn

–           Lý lịch khoa học (Học viên điền đầy đủ thông tin và Khoa sẽ xác nhận tại mục Đơn vị đào tạo)

–           Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học

–           Thông tin luận văn ( tiếng Anh và tiếng Việt)

–           Phiếu thanh toán tốt nghiệp (Học viên nộp hết học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ; và nộp kèm thẻ học viên cho VPK và các xác nhận Khoa sẽ xác nhận, học viên không phải đi xin xác nhận)

–           01 quyển luận văn đóng bìa mềm, bóng kính có chữ ký đồng ý của cán bộ hướng dẫn tại trang bìa phụ.

–           Tóm tắt Luận văn in trên khổ A5 (tối đa 24 trang)

–           Bản sao hợp lệ chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh

–           Các công trình đạt được (bài báo…, nếu có)

10/10 ÷ 13/10

 

5. Khoa gửi danh sách học viên, đĩa CD ghi Thông tin luận văn, phân công Hội đồng chấm cho phòng ĐT 20/10 ÷ 21/10
6. Khoa thông báo DS hội đồng chấm, thời gian bảo vệ cho học viên 10/11 ÷ 11/11
7. Khoa gửi học viên QĐ thành lập hội đồng 10/11 ÷ 11/11
8. Học viên chuyển tài liệu cho các Thầy/Cô trong hội đồng 10/11 ÷ 16/11
9. Khoa tổ chức cho HV bảo vệ luận văn: Khi bảo vệ đề nghị Học viên chú ý ghi lại những yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng (nếu có) 20/11 ÷ 26/11
10. HV nộp hồ sơ sau bảo vệ cho Khoa

–              01 quyển luận văn đóng bìa cứng có chữ ký đồng ý của GVHD

–              01 đĩa CD ghi toàn văn luận văn, thông tin luận văn, tóm tắt và slide trình bày

–              01 giấy biên nhận đã nộp tài liệu cho TTTV, ĐHQGHN ( 01 quyển bìa cứng, 01 đĩa CD ghi toàn văn luận văn, thông tin luận văn, tóm tắt luận văn)

–              02 ảnh 3×4

–              Biên bản chỉnh sửa luận văn (nếu hội đồng yêu cầu)

27/11 ÷ 03/12
11. Khoa nộp hồ sơ sau bảo vệ cho phòng ĐT 04/12 ÷ 10/12
12. Xét tốt nghiệp 11/12 ÷ 17/12