KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 8/2020

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2020, Khoa CNTT thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 8/2020 như sau:

STT

Công việc

Đợt 2

(bảo vệ 26/08/2020 ÷ 31/08/2020)

Căn cứ vào kết quả học tập và tiến độ thực hiện luận văn của bản thân, học viên báo cáo CBHD và thực hiện các công việc theo mốc thời gian sau:
1. HV đăng ký kiểm tra tiến độ Đơn-xin-kiểm-tra-tiến-độ) nộp tại VPK P301 – Nhà E3 cho Chuyên viên Phạm Thị Mai Bảo 13/07/2020-15/07/2020
2. Khoa tổ chức thẩm định luận văn của học viên trước các hội đồng chuyên môn

( Chi tiết sẽ các buổi thẩm định Khoa sẽ thông báo sau)

20/07/2019-24/07/2020
4. HV nộp hồ sơ xin bảo vệ cho PĐT

Mẫu tại đường link : http://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/

06/08/2020 – 10/08/2020
5. Khoa đề xuất các Hội đồng chấm luận văn cho PĐT 11/08/2020-17/08/2020
6. PĐT ra các QĐ thành lập Hội đồng chấm luận văn 18/08/2020-25/08/2020
7. PĐT tổ chức bảo vệ luận văn đợt 2 26/08/2020-31/08/2020
8. Học viên nộp hồ sơ sau bảo vệ luận văn cho PĐT 03/09/2020-14/09/2020
9. Xét tốt nghiệp cho học viên bảo vệ đợt 1 15/09/2020-20/09/2020

– Học viên chuẩn bị hồ sơ theo quy định (theo mẫu có tại địa chỉ website http://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/) và nộp tại PĐT. Lưu ý: