Kế hoạch cho buổi Phỏng vấn thực tập hè 2018

Thân gửi các em sinh viên,

Nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho sinh viên khi học học phần Thực tập chuyên ngành, Khoa CNTT tổ chức ngày hội Thực tập cho sinh viên khóa QH-2015 trở về trước trong kỳ hè, đề nghị các em chú ý như sau:

  • Đây là lịch bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học học phần này
  • Lễ khai mạc: 7h45 phút, ngày 23/06/2018,  đề nghị tất cả sinh viên đăng ký học học phần này có mặt tại P3-G3 đầy đủ, đúng giờ.
  • Sau đó sẽ có 12 doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp sinh viên để nhận thực tập, chi tiết địa điểm và danh sách các Công ty Phỏng vấn theo dõi tại đâyĐịa điểm PV1
  • Những sinh viên không đăng ký thực tập tại 12 doanh nghiệp này thì cũng có thể tự đến xin phỏng vấn trong buổi hôm đó.
  • Đối với những sinh viên không đăng ký phỏng vấn tại các doanh nghiệp này đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp để thực tập.
  • Sau khi doanh nghiệp gửi lại kết quả phỏng vấn, đề nghị các em đăng nhập hệ thống  http://112.137.129.69:8000/ để xác nhận công ty chính thức mình thực tập.