KẾ HOẠCH HỌC PHẦN NIÊN LUẬN ĐỐI VỚI SV K59CLC

THÔNG BÁO

(Dành cho sinh viên hệ CLC)

 

Thân gửi: Sinh viên lớp K59CLC

 

Học phần Niên luận đối với sinh viên CLC là một học phần bắt buộc và được thực hiện vào học kỳ 7. Khoa CNTT thông báo cho sinh viên Khóa K59CLC như sau:

  1. Sinh viên liên hệ với các Thầy/Cô hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp chậm nhất 22/11/2017 để Thầy/Cô hướng dẫn thực hiện học phần và triển khai học phần theo lịch của Thầy/Cô hướng dẫn.
  2. Nội dung: Trình bày tổng quan về đề tài Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên (gồm các mục: đặt vấn đề, mô tả bài toán, phương pháp giải quyết, kết quả đã có, dự kiến kết quả đạt được …).
  3. Hình thức: Đóng quyển bìa mềm, dài không dưới 15 trang. Trang đầu, trang bìa và trang cuối (dùng cho Giáo viên) trình bày theo mẫu.
  4. Thời hạn nộp báo cáo: Chậm nhất 05/01/2018 sinh viên phải nộp báo cáo cho Thầy/Cô hướng dẫn để chấm điểm. Chậm nhất là 09/01/2018 Thầy/Cô hướng dẫn nộp điểm về Văn phòng Khoa

Chi tiết thông báo và mẫu báo cáo xem tại đây: Thong bao cho SV ve nien luan_K59CLC