Kế hoạch nộp báo cáo thực tập – Đối với sinh viên thực tập tại Doanh nghiệp

Căn cứ kế hoạch trên khai học phần TTCN hè 2021 của Khoa :

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

Khoa CNTT đề nghị các em tham gia thực tập tại các doanh nghiệp chú ý như sau:

  • Các em khẩn trương hoàn thành môn học, hoàn thành báo cáo và nộp cho Thầy/Cô hướng dẫn từ ngày 1/9-15/9/2021.
  • Mẫu báo cáo các em lấy trên phần mềm UETwork: UET Works
  • Đối với những sinh viên thực tập tại doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bênh covid mà chưa thể hoàn thành theo thời hạn trên thì hạn hoàn thành môn học của các em theo lịch của các sinh viên thực tập tại trường or các em có thể chủ động liên hệ với Thầy/Cô hướng dẫn xin thực tập theo Thầy/Cô tại Trường