Kế hoạch triển khai học phần Dự án – kỳ hè 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai học phần Dự án – kỳ hè 2019 như sau:

  1. Khoa tổ chức buổi hướng dẫn sinh viên cách thức triển khai học phần này và phân công cán bộ hướng dẫn cho từng sinh viên. Đề nghị tất cả sinh viên đã đăng ký học phần này tham dự đầy đủ
    1. Thời gian: 14h, thứ 2, ngày 15/07/2019
    2. Địa điểm: Phòng 303 – nhà E3
  2. Sau buổi hướng dẫn học tập đề nghị sinh viên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn chậm nhất 16/07/2019 để Thầy/Cô giao đề tài, lên kế hoạch chi tiết cho môn học.
  3. Từ ngày 27/08 – 28/08: Sinh viên nộp báo cáo học phần có chữ ký của CBHD về Văn phòng Khoa (P301- Nhà E3)
  4. Ngày 29/08/2019: Sinh viên sẽ trình bày báo cáo tại hội đồng chấm
  5. Ngày 30/08/2019: Khoa sẽ nộp điểm học phần cho Phòng Đào tạo

Đề nghị các em thực hiện đúng thời gian biểu trên.