Kế hoạch triển khai học phần dự án

Thân gửi các em sinh viên,

Để triển khai học phần Dự án đối với các sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ II năm học 2018-2019, Khoa CNTT  sẽ tổ buổi gặp sinh viên, hướng dẫn sinh viên cách thức triển khai học phần này và phân công cán bộ hướng dẫn cho từng sinh viên.

  1. Thời gian: 11h, thứ 6, ngày 22/02/2019
  2. Địa điểm: Phòng 301 – nhà G2

Do đó đề nghị các em có mặt đầy đủ, đúng giờ.