KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thân gửi các em sinh viên,

Khoa CNTT triển khai học phần Thực tập chuyên ngành trong học kỳ II năm học 2017-2018, theo đó đợt thực tập sẽ diễn ra từ tháng 2-5/2018.

Đây là đợt thực tập chính thức để hoàn thiện học phần Thực tập chuyên ngành dành cho sinh viên K59 trở về trước.

Việc triển khai học phần này là qua phần mềm nên đề nghị các em thực hiện theo đúng hướng dẫn Ke hoach trien khai thuc tap chuyen nganh dot 1 2018