Kết quả Hội nghị SVNCKH Khoa CNTT 2014

Khoa CNTT đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa vào ngày 04/04/2014. Sau đó, Hội đồng cấp Khoa đã họp và thống nhất kết quả như sau:
1. Xét duyệt 5 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba (danh sách bên dưới) 
2. Đề nghị 8 công trình tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường, bao gồm hai nhóm: nhóm 5 công trình được giải nhất cấp Khoa; nhóm 3 công trình được giải nhì cấp Khoa. Trong mỗi nhóm này thứ hạng là như nhau.
 
***

1.     Giải nhất (5 đề tài)

 

STT

Tên đề tài

Họ và tên sinh viên

Lớp

Giáo viên HD

GV phản biện

Điểm

1

A Pansharpening Method for VNREDSat-1 Images

Nguyễn Văn Hoàng

K55CA

TS. Lê Thanh Hà

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

95,8

Trương Huy Hoàng

K55CA

Nguyễn Thạc Dư

K55CA

2

The interaction of Accelerometer and gyroscope in microgravity condition

Thái Công Khanh

K55CA

TS. Lê Thanh Hà

PGS. TS. Bùi Thế Duy

92,7

Nguyễn Mạnh Cường

K55CA

Vũ Xuân Lai

K55CA

Vũ Tiến Tùng

K55CA

3

Một hướng tiếp cận mới hiệu quả áp dụng thuật toán tối ưu đàn kiến cho tìm kiếm MOTIF

Nguyễn Thế Hùng

K55CLC

PGS.TS Hoàng Xuân Huấn

TS. Lê Sĩ Vinh

95

Dương Thị Ánh Tuyết

K55CLC

4

Phương pháp và công cụ kiểm thử tự động cho các ứng dụng Web

Lê Khánh Trình

K55CLC

TS.Phạm Ngọc Hùng

TS. Trần Thị Minh Châu

80

5

Tích hợp ontology trong miền dữ liệu y sinh sử dụng phương pháp học sự tương tự giữa hai chuỗi

Trần Thắng Bình

K55CLC

ThS. Trần Mai Vũ
CN. Lê Đức Trọng

TS. Nguyễn Trí Thành

88,8

Ngô Mạnh Quyền

K55CLC

Chu Thị Phương Thảo

K55CLC

 

2. Giải nhì (7 đề tài)

 

STT

Tên đề tài

Họ và tên sinh viên

Lớp

Giáo viên HD

GV phản biện

Điểm

Ghi chú

1

An Experimental investigation of N-gram model and its application for Vietnamese

ĐặngTrần Thái

K55CA

PGS. TS. Lê Anh Cường

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn

89,3

Đề xuất tham gia cấp Trường

Nguyễn Thế Tùng

K55CA

2

Commmunity-based Question Answering

Trần Hùng Quân

K55CA

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn
TS. Nguyễn Lê Minh

TS. Nguyễn Văn Vinh

90,3

Đề xuất tham gia cấp Trường

Đỗ Đức Kiên

K55CA

Nguyễn Đình Niên

K55CA

Nguyễn Khánh Thịnh

K55CA

3

Phát triển hệ thống thử nghiệm cảnh báo cháy sử dụng mạng cảm biến

Nguyễn Xuân Hải

K55CLC

Ths Lê Đình Thanh

ThS. Đoàn Minh Phương

85

Đề xuất tham gia cấp Trường

Phạm Ngọc Sơn

K55CLC

Nguyễn Khắc Nam

K55CLC

Phạm Gia Thành

K55CC

4

Xây dựng và đánh giá tập dữ liệu nhận dạng thực thể Phenotype được sinh bằng phương pháp bán giám sát

Doãn Thị Huyền Trang

K55CLC

ThS. Trần Mai Vũ
CN. Phí Văn Thủy

TS. Nguyễn Trí Thành

80,4

 

Trần Văn Hiến

K55CLC

5

Giải một số trò chơi bằng SAT encoding

Trần Trọng Tiệp

K56CLC

TS. Tô Văn Khánh

TS. Đặng Đức Hạnh

75

 

Đào Thị Thúy

K56CLC

Vũ Đình Thắng

K56CLC

6

Kiểm thử tự động cho ứng dụng Web và ứng dụng di động

Nguyễn Ngọc Thoại

K55CLC

TS.Trần Thị Minh Châu

TS. Trương Anh Hoàng

75

 

Dương Hữu Hiếu

K55CB

7

Một phương pháp phân tích yêu cầu bộ xử lý mới cho hệ thời gian thực với deferred preemption

Vy Mạnh Cường

K55CLC

TS. Nguyễn Thị Huyền Châu

PGS.TS. Trương Ninh Thuận

75

 

Nguyễn Thị Quý

K55CLC

 

3. Giải ba (13 đề tài)

STT

Tên đề tài

Sinh viên NCKH

Lớp

GVHD

Phản biện

Điểm

 

1

Ship detection using satellite images

Đỗ Khắc Phong

K55CA

TS. Lê Thanh Hà

ThS. Tạ Việt Cường

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

86,3

 

Đặng Anh Tuân

K55CA

 

2

People counting on smart devices

Nguyễn Văn Hồng

K55CA

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

TS. Lê Thanh Hà

84,8

 

Bùi Hữu Lộc

K55CA

 

3

Spatial data System for Landsat-8 Images

Đồng Xuân Thủy

K55CA

TS. Lê Thanh Hà

TS. Vũ Thị Hồng Nhạn

85

 

Nguyễn Phú Hiệu

K55CA

 

4

Mapping paddy rice field in Red river Delta using multi-temporal satellite images

Chu Việt Anh

K55CA

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

PGS. TS. Bùi Thế Duy

86,3

 

Vũ Thái Linh

K55CA

 

5

Ứng dụng thuật toán phân tích ma trận trong hệ khuyến nghị

Nguyễn Thế Hùng

K55CLC

TS. Nguyễn Văn Vinh

TS. Nguyễn Phương Thái

89,2

 

Vũ Việt Anh

K57CLC

 

6

Phân loại lớp phủ bề mặt từ ảnh Landsat8 sử dụng luật phổ và tập mờ

Hoàng Văn Thắng

K55CLC

TS.Nguyễn Thị Nhật Thanh

TS. Lê Thanh Hà

88

 

Nguyễn Xuân Thu

K55CLC

 

Mẫn Đức Chức

K55CD

 

7

Phân tích và trích xuất web layout

Trương Văn Hưng

K55CLC

Ths Vũ Quang Dũng

TS. Tô Văn Khánh

74

 

8

Giao thức XMPP và khai thác bản đồ phân tán

Nguyễn Hà Thanh

K56CLC

PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
ThS. Vũ Quang Dũng

TS. Võ Đình Hiếu

74

 

Vũ Danh Việt

K56CLC

 

Nguyễn Việt Hưng

K56CLC

 

9

Application of RTP and RTCP protocol in realtime interactive multimedia application

Nguyễn Anh Tuấn

K55CA

PGS.TS Nguyễn Đình Việt

TS. Hoàng Xuân Tùng

71,3

 

10

Implementation of Data Fusion technique on a wireless

Mai Công Đạt

K56CA

PGS. TS. Nguyễn Đình Việt

ThS. Hồ Đắc Phương

73,6

 

Đặng Minh Công

K56CA

 

11

Nghiên cứu phát triển ứng dụng giám sát thông tin dựa trên dịch vụ tìm kiếm Google

Dương Hồng Hạnh

K55CLC

TS. Nguyễn Ngọc Hóa

TS. Nguyễn Thị Hậu

77

 

Nguyễn Thị Hương Quỳnh

K55CLC

 

12

Phát hiện và đánh giá các mô hình tổ chức từ nhật ký sự kiện trong khai phá quá trình

Nguyễn Văn Quyển

K55CLC

PGS. TS. Hà Quang Thụy
ThS. Lê Hoàng Quỳnh

TS. Nguyễn Ngọc Hoá

77,4

 
 

Hoàng Huy Hoàng

K55CLC

 

Phạm Huy Thành

K55CLC

 

13

Phát hiện malware trong phương tiện di động dự trên khai phá dữ liệu

Nguyễn Anh Vũ

K55CLC

PGS. TS. Hà Quang Thụy

ThS. Lê Hồng Hải

78,4

 

 

***

Một số hình ảnh buổi khai mạc hội nghị: