Lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Sáng ngày 16/5, tại Hội trường 3– G3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã diễn ra buổi khai mạc Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy đợt 1 năm 2017

Trong đợt bảo vệ KLTN này Khoa CNTT có 235 sinh viên bảo vệ, trong đó có 45 sinh viên thuộc Chương trình đào tạo Đạt chuẩn Quốc tế, 60 sinh viên thuộc Chương trình đào tạo Chất lượng cao và 130 sinh viên thuộc Chương trình đào tạo Chuẩn.

KLTN2

KLTN3KLTN1

Một số hình ảnh chấm Khóa luận tốt nghiệp tại các hội đồng