Lễ bảo vệ LATS cấp cơ sở NCS Phạm Đức Hồng

Khoa CNTT tổ chức buổi bảo vệ LATS cấp cơ sở NCS Phạm Đức Hồng như sau:

  • Tên đề tài: Khai phá và phân tích dữ liệu quan điểm người dùng trên mạng internet
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Lê Anh Cường – Trường ĐH Tôn Đức Thắng
  • Chuyên Ngành: Khoa học máy tính

Thông tin buổi Lễ như sau:

  • Thời gian: 13h30 , ngày 28 tháng 11 năm 2018
  • Địa điểm: Phòng 102 , Nhà E3, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trân trọng kính mời.