Lịch bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2018

Thân gửi các em,

Khoa CNTT gửi tới các em lịch và địa điểm bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2018, đề nghị các em chú ý chuẩn bị cho Lễ bảo vệ như sau:

  1. Khai mạc: 8h, thứ 3, ngày 15/05/2018 tại GĐ 3- G3: Đề nghị các em có mặt đầy đủ, đúng giờ
  2. Yêu cầu về trình bày trong buổi bảo vệ: Sinh viên trình bày tóm tắt nội dung ĐATN, KLTN trong thời gian từ 12 đến 15 phút (tính cần thiết của đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, những kết quả đã đạt được). Nội dung trình bày phải được chuẩn bị trước và được cán bộ hướng dẫn thông qua.
  3. Lịch bảo vệ của các sinh viên thuộc Chương trình NVCL xem tại đây Quyet dinh hoi dong (phanbien) KLTN_KHMT quoc te
  4. Lịch bảo vệ của các sinh viên thuộc Chương trình Đào tạo CLC xem tại đây Quyet dinh hoi dong (phanbien) KLTN_CNTTCLC
  5. Lịch bảo vệ của các sinh viên thuộc Chương trình Đào tạo Chuẩn xem tại đây Quyet dinh hoi dong (phanbien) KLTN_CNTT