LỊCH CHẤM HỌC PHẦN DỰ ÁN

Thân gửi các em sinh viên,

Khoa CNTT thông báo tới các em lịch chấm học phần Dự án như sau:

  1. Thời gian: 08h, thứ 4, ngày 19/09/2018
  2. Địa điểm : Phòng 303 – Nhà E3, Trường ĐH Công nghệ
  3. Yêu cầu:
    1. Chậm nhất 11h, thứ 3, ngày 18/09/2019 sinh viên nộp báo cáo về Văn phòng Khoa (Phòng 301 – Nhà E3), báo cáo có xác nhận đồng ý của cán bộ hướng dẫn. Nếu báo cáo cho cả nhóm thì cần chỉ rõ ai làm phần nào
    2. Sinh viên chuẩn bị slide trình bày để báo cáo trước hội đồng trong buổi chấm thi trên
  4. Chi tiết danh sách sinh viên dự thi xem INT3509 – Du an_Khoa CNTT1