Lịch chấm môn Dự án học kỳ II năm học 2017-2018

Thân gửi các em,

Khoa CNTT thông báo tới các em lịch chấm môn dự án, đề nghị các em chú ý như sau:

  1. Nộp báo cáo về VPK chậm nhất thứ 5, ngày 24/5/2018
  2. Các nhóm chuẩn bị slide trình bày trước hội đồng chấm : Mỗi nhóm trình bày trong khoảng thời gian từ 10-15 phút
  3. Chi tiết lịch chấm xem tại đây Lịch chấm môn dự án_SV1