Lịch học và danh sách chia nhóm học phần Dự án

Thân gửi các em,

Hiện nay Khoa CNTT đã chia nhóm và phân công cán bộ hướng dẫn cho các nhóm. Chi tiết theo dõi tại đây INT3509 – Du an_Khoa CNTT1

Khoa sẽ tổ chức 1 buổi hướng dẫn sinh viên thực hiện học phần này như sau:

  • Thời gian: 9h thứ 2, 9/07/2018
  • Địa điểm: Phòng 301 – GĐ2

Đề nghị tất cả sinh viên đã đăng ký học phần này tham dự đầy đủ, đúng giờ.