Lịch test chương trình KLTN bảo vệ tháng 6/2020

Thân gửi các em,

Khoa CNTT thông báo lịch test chương trình đối với sinh viên bảo vệ KLTN tháng 6/2020 như sau:

  1. Sinh viên thuộc Bộ môn CNPM test chương trình: 8h, thứ 2, ngày 8/06 tại Phòng 320 – Nhà E3
  2. Sinh viên thuộc Bộ môn KHMT test chương trình: 9h, thứ 5, ngày 11/06 tại Phòng 317 – Nhà E3
  3. Sinh viên thuộc Bộ môn HTTT test chương trình: 9h, thứ 6, ngày 12/06 tại Phòng 311 – Nhà E3
  4. Sinh viên thuộc Bộ môn MMT test chương trình: 9h, thứ 6, ngày 12/06 tại Phòng 406 – Nhà E3

Danh sách sinh viên chia theo bộ môn xem tại đây Lịch test