Lịch test chương trình KLTN/ĐATN đợt 2 năm 2018

Thân gửi các em sinh viên,

Đề nghị các em chú ý lịch test chương trình như sau:

  1. Các sinh viên thuộc Tiểu ban CNTT1: 10h, ngày 07/12 tại Phòng 320 – Nhà E3
  2. Các sinh viên thuộc Tiểu ban CNTT2: 8h, ngày 10/12 tại Phòng 311 – Nhà E3
  3. Các sinh viên thuộc Tiểu ban CNTT6,7 và Khoa học Máy tính (NVCL): 14h, ngày 05/12 tại Phòng 315 – Nhà E3
  4. Các sinh viên thuộc Tiểu ban CNTT3,4,5: Theo lịch của Thầy/Cô phản biện